Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Metni

 ECESAN İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

 

A. Veri Sorumlusu 

İş bu Aydınlatma Metni, Ecesan İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (“Ecesan İnşaat” veya “Şirket”)’ den ürün veya hizmet alan, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Ecesan İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Cep ve ev telefonu, e-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,  Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 

Ticari Elektronik İleti 

Şirket’in internet sitesi üzerinden ya da uygulaması üzerinden kayıt olunması esnasında, ticareti elektronik iletilerin gönderilmesi için açık rıza / onay vermeniz halinde Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir;

•6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli ürün/hizmetlerin ve imkanların duyurulması, talep/şikayetlerin takibi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması,

•Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,

•Site veya mobil uygulama alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,

•Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,

•Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.

Yukarıda yer alan amaçlar ve hukuki sebep kapsamında Ecesan İnşaat’ın iş ortaklarına, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’ne aktarılabilecektir.

 

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, Taraflarca aradaki ticari ilişki gereği müşterilerin bilgilerinin alınması, Şirket tarafından ürün veya hizmet alımına ilişkin olarak sözleşmenin akdedilmesi, Şirket tarafından yürütülen reklam kampanya ve promosyon süreçlerine katılım sağlanması, Çağrı merkezine gelen talep ve başvuruların kaydedilmesi, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, Şirket nezdinde yürütülen faaliyetler, web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması ve kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

 

D. Kişisel Verilerin Aktarılması, Aktarım Amaçları ve Süreler

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi;

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi,  Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya kişilere aktarılmaktadır.

 

E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir. Detaylı bilgi almak için Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

F. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ecesan.net web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Soumlusu Şirket İletişim Bilgileri

Ecesan İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Adres: Şemsettin Günaltay Cad. Avşar Sok. Neşe Apt. Blok. 7/10 Kozyatağı / Kadıköy

Mersis No: 0324001463500019 | Vergi Dairesi/No: Erenköy Vergi Dairesi / 3240014635

Telefon: +90 216 416 09 21 | FAX: +90 216 372 37 63 | E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web Sitesi: www.ecesan.net 

PTT KEP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.